RENT A PHONE
(officially registered as Rent a Phone to go)
Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de Rent a Phone-service (de “Service”) is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruik van de Service vormt uw akkoord om deze regels te volgen en hieraan gebonden te zijn. De service wordt geleverd door MaTI N.V.

Dit is een wettelijke overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u (“u”) en Rent a Phone, dus lees deze Overeenkomst en alle gerelateerde informatie waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen aandachtig door voordat u de Service bestelt. Door uw reservering te voltooien en te klikken op “Ik heb de gebruiksvoorwaarden voor een telefoon huren” gelezen en ga ik ermee akkoord, wordt u een geregistreerde gebruiker van de service en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zolang u een Geregistreerde Gebruiker blijft.
De apparatuur die u huurt is en blijft eigendom van Rent a Phone. U erkent dat u hieronder geen andere rechten verkrijgt dan tijdelijk gebruik van de apparatuur.

De voorwaarden kunnen op elk moment door Rent a Phone worden gewijzigd en zijn van kracht na het plaatsen van de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden op de website; elk gebruik of toegang tot de Service na een dergelijke kennisgeving betekent dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

1. ONS APPARATUUR EN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

a. Rent a Phone biedt verschillende apparatuur- en mobiele kaarten en abonnementen van mobiele bedrijven aan waaruit u kunt kiezen.

Zorg ervoor dat u de simkaart van het mobiele bedrijf selecteert die het beste overeenkomt met uw gebruik. Huurkosten beginnen op de datum “Afleveren op” op het reserveringsformulier en gaan door totdat de apparatuur is teruggebracht naar de faciliteit van Rent a Phone. Raadpleeg de prijspagina op onze website www.rentaphonesr.com

b. Het gebruik van de simkaart gebeurt op basis van prepaid en wordt gefactureerd op basis van “per minuut” en het aantal minuten van uw oproepen. Per mobiele provider moet u een dataplan en de hoeveelheid datagebruik bepalen en activeren.

c. Het is ook mogelijk om uw simkaart op te waarderen via de Rent a Phone-website of via een andere mobiele opwaardeer verkoper.

d. Al onze mobiele telefoons hebben een dubbele simkaart, waardoor u de mogelijkheid hebt om een simkaart per provider te kopen of de simkaart van een lokale provider te combineren met uw eigen simkaart.

2. VERLIES / SCHADE

a. U retourneert de apparatuur aan Rent a Phone in dezelfde staat als dat u die heeft ontvangen.

b. In geval van verlies, beschadiging, diefstal of verdwijning van de apparatuur terwijl deze wordt gehuurd en veroorzaakt door of ontstaat tijdens uw zorg, controle, bezit, bediening of gebruik van de apparatuur, zult u Rent a Phone schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen en al dergelijk verlies, schade, diefstal of verdwijning of andere gerelateerde kosten die door Rent a Phone kunnen worden gemaakt. Uw verantwoordelijkheid voor de genoemde apparatuur blijft bestaan totdat deze is afgeleverd op de afleverlocatie van Rent a Phone. In een dergelijk geval betaalt u op aanvraag het bedrag van de schade of kosten (of de vervangingskosten van de ontbrekende apparatuur in geval van verlies, diefstal of verdwijning), plus belasting, als volgt:

UW POTENTIËLE AANSPRAKELIJKHEID:

Telefoons $1.600,-
Hoezen $150,-
Batterijen (per stuk) $75,-
Opladers $50,-
MiFi Hotspot $300,-
Laptop $2.000,-

c. Niettegenstaande een verlies, blijft u verantwoordelijk voor alle huur- en gebruikskosten die zijn gemaakt totdat Rent a Phone de service op de apparatuur heeft geannuleerd.

d. In geval van verlies of diefstal van apparatuur, dient u Rent a Phone onmiddellijk een schriftelijk politierapport te overhandigen over dergelijk verlies of diefstal en dient u bovendien telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Rent a Phone. In het geval dat u voicemail bereikt, moet u een bericht achterlaten met de naam van de klant, het telefoonnummer en type van de gehuurde apparatuur en de omstandigheden van het verlies.

e. Er worden kosten in rekening gebracht voor het verwijderen van stickers die u op de apparatuur plaatst.

3. APPARATUUR IS IN GOEDE WERKING

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de apparatuur correct werkt voordat u de Rent a Phone-faciliteit verlaat. Als u denkt dat de apparatuur onbruikbaar is en u het probleem niet alleen of met de hulp van Rent a Phone kan verhelpen, moet u deze voorafgaand aan uw vertrek onmiddellijk teruggeven aan Rent a Phone. Als u de apparatuur niet vóór vertrek of binnen 12 uur na ontvangst van de apparatuur retourneert, wordt de apparatuur als operationeel beschouwd en gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle kosten die in de huurovereenkomst zijn vermeld, inclusief de minimale gebruikskosten totdat de telefoon is terug naar de faciliteit van Rent a Phone.

4. ANNULERINGSBELEID

a. Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst of in de tariefplannen van Rent a Phone, zijn alle reserveringen onderworpen aan een schriftelijke annulering van 48 uur. Onze contactgegevens staan online: http://www.rentaphonesr.com/contact.php

b. In het geval u schriftelijk kennis geeft van uw voornemen om meer dan 48 uur voorafgaand aan de gevraagde datum en tijd te annuleren, is uw aansprakelijkheid beperkt tot de bezorgkosten zoals beschreven in de huurovereenkomst (op voorwaarde dat uw apparatuur al eerder is verzonden) aan uw schriftelijke kennisgeving aan Rent a Phone). Gewenste datum en tijd van de telefoon is de datum en tijd waarop u de telefoon heeft laten bezorgen zoals beschreven in de huurovereenkomst.

c. In het geval dat u uw reservering minder dan 48 uur vóór de gevraagde datum en tijd annuleert en op voorwaarde dat de apparatuur nog niet naar u is verzonden, bent u verantwoordelijk voor de huurkosten voor 1 dag.

d. In het geval dat u uw reservering minder dan 48 uur vóór de gevraagde datum en tijd annuleert, en in het geval dat de apparatuur al is verzonden, bent u verantwoordelijk voor de retourkosten plus huurkosten vanaf de “Lever door “datum op het reserveringsformulier en gaat door totdat de apparatuur is teruggebracht naar de faciliteit van Rent a Phone.

5. VROEGE TERUGKEER VAN APPARATUUR

In het geval dat u de apparatuur eerder retourneert dan is vermeld in uw reservering, bent u verantwoordelijk voor het retourneren plus de huurkosten vanaf de datum “Gereserveerd op” op het reserveringsformulier en doorlopend totdat de apparatuur weer in huur wordt teruggebracht bij een Rent a Phone faciliteit.

6. VEILIGHEIDSBETALING

Voorafgaand aan de levering van uw huurapparatuur is een aanbetaling vereist van minimaal $25,00 US per telefoon of apparaat, afhankelijk van het gehuurde apparaat.

7. FACTURERING EN COLLECTEREN

a. Uw huurkosten worden direct belast of in rekening gebracht op uw creditcard of moeten vooraf worden betaald. In sommige gevallen kan uw creditcard vaker worden belast of voordat uw apparatuur wordt geretourneerd. In enkele zeldzame gevallen wordt uw creditcard mogelijk pas na enkele maanden belast nadat de apparatuur is geretourneerd, omdat sommige landen traag zijn in het leveren van oproepgegevens.

b. Indien de totale huurlasten het geïncasseerde bedrag overschrijden, zal een factuur worden uitgegeven met het onmiddellijk opeisbare saldo. Als de aanbetaling de huurkosten overschrijdt, zal Rent a Phone een terugbetaling uitvoeren op uw creditcard.

c. Huurkosten zijn inclusief ophaal- en bezorgkosten.

d. Als een bedrijfscreditcard wordt gebruikt voor de betaling, garandeert u dat u bevoegd bent om deze overeenkomst namens uw bedrijf aan te gaan.

e. Als u de facturering voor kosten hebt ingesteld om te worden doorgegeven aan een andere persoon, onderneming of organisatie die, na zo te zijn gefactureerd, de betaling niet heeft verricht, dan zult u, zodra u wordt gefactureerd, deze kosten onmiddellijk betalen.

f. Betalingen zijn verschuldigd wanneer ze worden gefactureerd. Late accounts kunnen worden aangemerkt als een late vergoeding van 10%, plus rentekosten van 2% per maand, of het wettelijk toegestane maximum, afhankelijk van wat het hoogste is. In het geval dat incassoprocedures vereist zijn, bent u verantwoordelijk voor alle redelijke gerechtelijke en incassokosten.

8. BELASTINGEN

Belastingen/ toeslagen variëren van 5% tot 20% van de huur van apparatuur.

9. VERVOER- OF VERZENDINGSAPPARATUUR UIT SURINAME

In het geval dat u de apparatuur naar of uit andere landen (buiten Suriname) vervoert, bent u verantwoordelijk voor alle kosten, invoerrechten en belastingen, evenals het invullen van alle benodigde formulieren of papieren vereist door de plaatselijke lokale of federale overheid (en). Sommige regeringen kunnen de toegang van telecommunicatieapparatuur tot het land beperken en het is uw eigen verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het consulaat of het juiste regeringskantoor van elk land om na te gaan welke eventuele beperkingen zullen worden opgelegd.

10. HULP EN ONDERSTEUNING

Als u hulp nodig hebt, klikt u op de link ‘Contact’ op onze website http://www.rentaphonesr.com

11. KLACHTEN

Om een klacht met betrekking tot de Service op te lossen, moet u eerst contact opnemen met het Bedrijf door te klikken op de link “Contact” op onze website http://www.rentaphonesr.com.

12. AUTEURSRECHT

Alle inhoud op de website, inclusief alle tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van Rent a Phone of zijn inhoud licentiegevers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De samenstelling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Rent a Phone en MaTI N.V.

13. GARANTIES

a. Rent a Phone biedt de service aan individuele eindgebruikers op een ‘as is’ basis en verstrekt geen enkele garanties, uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins met betrekking tot de service. Zonder het voorgaande te beperken, wijst Rent a Phone specifieke, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet -inbreuk af.

b. Rent a Phone garandeert niet dat uw gebruik van de diensten ononderbroken, altijd beschikbaar of foutloos zal zijn, dat de dienst aan uw eisen voldoet of dat eventuele defecten in de diensten worden gecorrigeerd. RENT A PHONE WIJST AANSPRAKELIJKHEID VOOR, EN GEEN GARANTIE WORDT GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE CONNECTIVITEIT EN BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN.

c. Rent a Phone heeft een contract gesloten met mobiele serviceproviders voor de telefoondienst die wordt gebruikt in combinatie met de verhuurapparatuur. RENT A PHONE OF DE VESTIGING WAARVAN DE APPARATUUR WORDT VERHUURD, GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, AARD OF BESCHRIJVING, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE APPARATUUR OF DE DRAAGBARE TELEFOON. rENT A PHONE, NOCH DE INRICHTING WAARVAN DE TELEFOON WORDT GEHUURD IS IN ELK GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT DE INRICHTING, PRESTATIES OF GEBRUIK VAN DE APPARATUUR, INCLUSIEF GEBASEERD OP HET NIET GELDEN VAN EEN DRAAGBARE TELEFOON RESERVERING ZOALS DOOR U GEVRAAGD, WELKE MOETEN WORDEN GEHOUDEN AAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS.

d. Rent a Phone biedt geen garantie voor ononderbroken diensten en is niet aansprakelijk voor het onvermogen van u om telefoongesprekken te voltooien vanwege omstandigheden buiten de redelijke controle van Rent a Phone. U erkent dat de apparatuur mogelijk niet functioneert in bepaalde geografische gebieden, zoals, maar niet beperkt tot (i) in sommige stalen en betonnen gebouwen, (ii) in kelders of parkeergarages, of (iii) in sommige landelijke, kust- of bergachtige gebieden.

14. DIVERSEN

a. In het geval dat u de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst schendt of u Rent a Phone of haar agenten valse informatie heeft verstrekt, kan Rent a Phone deze Overeenkomst met u beëindigen en zult u de apparatuur retourneren, en alle kosten in verband daarmee worden onmiddellijk verschuldigd en te betalen. Rent a Phone kan deze Overeenkomst op elk gewenst moment en om welke reden dan ook beëindigen.

b. Deze overeenkomst kan niet door u worden toegewezen of overgedragen.

c. Van geen enkele voorwaarde of voorwaarde van deze Overeenkomst kan worden afgezien of gewijzigd met betrekking tot het huren van een telefoon, behalve door een schriftelijk instrument ondertekend door de bevoegde vertegenwoordiger van Rent a Phone.

d. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Rent a Phone met betrekking tot de apparatuur. Er zijn geen andere verklaringen, voorwaarden, garanties, garanties of onderpandovereenkomsten, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de apparatuur, het gebruik ervan of deze Overeenkomst, behalve zoals hierin uiteengezet.

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST IS IN GEEN GEVAL DE ONDERNEMING OF ENIGE GELIEERDE AANGELEGENHEDEN OF AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE ONGESCHIKTHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, INCLUSIEF , ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA’S, ONDERBREKINGEN VAN DIENSTEN EN AANBESTEDING VAN VERVANGINGSDIENSTEN, ZELFS ALS DE ONDERNEMING KENT OF GEWELD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF, DE AGENTEN OF HAAR AANGELEGENHEDEN DE AANSPRAKELIJKHEID OP ENIGE VORM VAN ACTIE ALLEEN IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OVERSCHRIJDEN DAN DE PRIJS DIE U AAN HET BEDRIJF IN VERBAND MET DEZE VERHUUR HEEFT BETAALD.

16. VRIJWARING PER GERECHTERDE GEBRUIKER

U stemt ermee in dat Rent a Phone, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, advocaten en accountants te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, beslissingen, schadevergoeding en aansprakelijkheden (inclusief redelijke advocatenkosten), het al dan niet betrekken van een derde partij (“Claims”) met betrekking tot of voortvloeiend uit:
(a) uw gebruik van de Diensten, inclusief enige schending door u van de Voorwaarden van deze Overeenkomst
(b) persoonlijk letsel, overlijden of tastbare fysieke eigendomsschade in verband met het handelen of nalaten van de Gelieerde Onderneming
(c) zonder beperking van het voorgaande, het handelen of nalaten van de Gelieerde partij in verband met deze Overeenkomst of de schending van de Gelieerde Onderneming hiervan, in elk geval voor zover dergelijke Claims of Claims niet uitsluitend voortvloeien uit de bruto nalatigheid, roekeloosheid of opzettelijke daad van Rent a Phone of dergelijke andere gevrijwaarde personen.
Voor zover de vergoeding die beschikbaar is voor het huren van een telefoon of de andere hierin genoemde gevrijwaarde personen minder is dan die beschikbaar voor een dergelijke persoon of entiteit onder de Affiliate Program Agreement, is de schadevergoeding onder de Affiliate Program Agreement van toepassing op dergelijke omstandigheden en dergelijke persoon of entiteit.

17. OVERMACHT
Rent a Phone is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van enige verplichting of het verlenen van Service hieronder vanwege enige (a) daad van God, (b) oorlog, oproer of burgerlijke opschudding, (c) overheidshandelingen of richtlijnen, stakingen, werkonderbreking , of apparatuur- of voorzieningentekorten, in dergelijke gevallen die worden ervaren door providers van telecommunicatiediensten in het algemeen en die niet specifiek zijn gericht op Rent a Phone specifiek, of (d) andere soortgelijke kracht buiten de redelijke controle van Rent a Phone.

18. INTERPRETATIE; AMENDEMENT; WAIVER; SCHEIDBAARHEID

Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst of enige tentoonstelling of bijlage bij deze verklaring kan strikt worden geïnterpreteerd tegen een partij, inclusief, zonder beperking, de opsteller hiervan of daarvan. Noch deze Overeenkomst, noch enige bepaling hiervan kan op enige andere wijze worden gewijzigd, ervan worden afgeweken of gewijzigd, behalve door een schriftelijke verklaring van de partij tegen wie een dergelijke wijziging, afstand of wijziging zou worden toegepast. Geen verzuim om uit te oefenen, en geen vertraging in de uitoefening en geen enkele manier van omgaan met enig recht hieronder, geldt als een verklaring van afstand. Evenmin kan een afstandsverklaring door een partij van een schending van enige bepaling hierin worden beschouwd als een afstandsverklaring van een volgende schending. De rechten en rechtsmiddelen waarin deze Overeenkomst voorziet, zijn cumulatief en de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel door een van de partijen (of door haar opvolger), hetzij op grond van deze Overeenkomst, op enige andere overeenkomst of op wet, belet niet of doet afstand van deze zijn recht om enige of alle andere rechten en rechtsmiddelen uit te oefenen. De koppen of titels van de verschillende paragrafen van deze Overeenkomst worden uitsluitend voor het gemak ingevoegd en maken geen deel uit van, noch zullen zij worden gebruikt of ernaar worden verwezen bij de constructie van enige bepaling van deze Overeenkomst. Woorden in het enkelvoud bevatten het meervoud en vice versa.
Wanneer in deze Overeenkomst voorbeelden worden gebruikt met de woorden ‘inclusief’, ” bijvoorbeeld ” elke ”, bijvoorbeeld ” zoals ” enz. ‘ of elke afleiding daarvan, zijn dergelijke voorbeelden bedoeld ter illustratie en niet ter beperking daarvan. Alle verwijzingen naar de mannelijke, vrouwelijke of onzijdige geslachten zijn alle geslachten. In het geval dat een of meer van de bepalingen in deze Overeenkomst om welke reden dan ook als ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar worden beschouwd in enig opzicht onder enige toepasselijke wet of regel in enig rechtsgebied, worden dergelijke bepalingen (en) verbroken, en dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid heeft geen invloed op enige andere bepaling van deze Overeenkomst of enige actie in enig ander rechtsgebied. Bovendien, als een of meer van de bepalingen in deze Overeenkomst om welke reden dan ook als buitensporig breed of onredelijk worden beschouwd met betrekking tot de periode, het toepassingsgebied of het geografische gebied, zodat deze wettelijk niet afdwingbaar zijn, worden die bepalingen of bepalingen gewijzigd of vervangen door de juiste gerechtelijke instantie om de maximale periode, reikwijdte of geografisch gebied te bestrijken die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

19. OPDRACHT; RECHTSKEUZE; PLAATS

De bepalingen van deze Overeenkomst komen ten goede aan en zijn bindend voor de opvolgers en rechtverkrijgenden van Rent a Phone. Deze Overeenkomst is persoonlijk voor u en mag niet worden toegewezen of overgedragen aan een andere persoon of partij. Deze Overeenkomst moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en beheerst door de interne wetten van Suriname zonder uitvoering te geven aan de rechtskeuze. Elke juridische actie of andere gerechtelijke procedure met betrekking tot deze Overeenkomst of de handhaving van enige bepaling van deze Overeenkomst zal worden ingesteld of anderszins uitsluitend worden ingesteld of gehandhaafd in een staats- of federale rechtbank in de Stad. Elk van de partijen stemt specifiek in met de uitoefening van persoonlijke jurisdictie over dit doel en ziet af van elk bezwaar op basis van een onjuiste locatie of ongelegen forum. Rent a Phone kan, naar eigen keuze, de zaak laten behandelen door en in overeenstemming met de regels van de Suriname Arbitration Association.